Bánská Bytrica 2011


Už 16. ročník dixielandového festivalu v Banskej Bystrici, organizovaný miestnym Parkom kultúry a oddychu (www.pkobb.sk) v spolupráci s partnermi z Hradca Králové, Tarnowa a Salgotarjánu.

Viac informácií o festivale nájdete na stránke PKO Banská Bystrica: www.pkobb.sk

Viac fotografií na: vwww.vladoveverka.sk
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_72
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_3
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_17
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_8
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_168
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_28
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_7
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_6
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_38
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_1
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_84
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_4
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_167
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_77
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_79
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_140
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_91
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_10
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_60
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_126
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_150
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_15
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_41
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_78
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_21
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_23
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_97
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_11
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_115
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_117
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_13
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_121
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_123
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_59
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_124
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_61
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_133
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_64
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_137
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_36
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_37
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_75
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_39
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_40
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_151
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_85
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_2
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_93
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_94
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_100
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_101
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_104
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_113
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_12
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_114
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_56
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_153
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_5
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_118
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_122
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_128
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_129
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_131
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_63
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_132
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_66
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_138
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_74
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_43
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_19
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_47
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_88
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_20
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_92
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_98
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_99
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_102
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_52
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_103
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_24
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_105
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_106
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_110
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_111
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_54
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_152
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_57
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_119
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_14
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_135
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_34
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_35
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_69
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_154
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_45
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_46
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_89
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_90
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_144
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_95
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_53
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_109
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_55
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_116
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_58
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_31
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_125
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_127
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_65
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_71
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_155
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_145
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_81
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_148
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_29
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_130
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_33
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_139
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_70
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_164
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_183
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_184
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_44
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_82
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_9
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_49
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_62
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_32
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_67
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_141
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_80
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_87
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_48
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_143
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_50
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_51
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_112
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_68
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_73
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_156
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_142
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_146
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_147
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_149
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_158
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_161
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_165
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_170
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_171
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_186
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_18
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_96
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_30
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_166
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_163
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_162
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_160
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_173
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_179
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_185
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_187
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_157
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_169
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_177
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_178
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_182
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_181
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_83
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_172
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_180
medzinarodny-dixielandovy-festival-2011_159